Close

Privacybeleid

Dit privacy beleid schetst de soorten van persoonlijke informatie die wij verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt, evenals een aantal van de stappen die we nemen om het te beschermen.

Natures Range hecht waarde aan het beschermen van uw privacy. We zullen alleen de informatie die wij rechtmatig over u verzamelen (in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens 1998) gebruiken. We verzamelen informatie over u om uw bestelling te verwerken en om u te voorzien van de best mogelijke service in de toekomst. We sturen geen ongevraagde berichten en geven u de mogelijkheid om e-mail marketing te weigeren van ons.

Informatie die we nodig hebben:

Om uw bestellingen te kunnen verwerken hebben wij uw naam, afleveradres, emailadres en IBAN bankgegevens nodig. Wij zullen nooit gevoelige informatie over u verzamelen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Als we van plan zijn uw gegevens buiten de EER (Europese Economische Ruimte) over te dragen zullen we altijd eerst uw toestemming te vragen. De informatie die wij bewaren zullen accuraat en up-to-date zijn.

Het delen van informatie.

Wij verhuren of verkopen uw persoonlijke informatie niet aan andere bedrijven of individuen. Wij kunnen dergelijke gegevens alleen onder de volgende voorwaarden delen:

 • Wij hebben uw toestemming
 • Wij verstrekken dergelijke informatie alleen aan vertrouwde bedrijven of personen die deze gegevens voor ons verwerken. Wanneer dit gedaan is, is dit onderworpen aan overeenkomsten die de betrokken partijen verplichten om dergelijk informatie alleen te verwerken op onze instructies en in overeenstemming met dit privacybeleid en passende vertrouwelijkheid en veiligheidsmaatregelen.
 • Wij concluderen dat we wettelijk verplicht zijn of hebben een goed vertrouwen dat de toegang tot, bewaren van of openbaar maken van zulke informatie redelijk noodzakelijk is om de rechten, eigendom of veiligheid van Nature’s Range of het publiek te beschermen.
 • Wij kunnen persoonlijke informatie verzameld op onze site in het Verenigd Koninkrijk of enig ander land waar Natures Range of haar samenwerkende organisaties gevestigt zijn op slaan en verwerken.

Uw informatie updaten

 • Wij bieden mechanismen voor het actualiseren en corrigeren van uw persoonlijke gegevens. U kunt uw persoonlijke informatie online bewerken en contact opnemen met het bedrijf als u vragen heeft over de nauwkeurigheid van alle andere informatie die we houden.
 • Als we onjuistheden in de informatie vinden dan zullen wij deze onmiddellijk verwijderen of corrigeren.

De enige informatie die we houden is wanneer u ons iets over uzelf verteld, uw bestellingen en uw betaalgeschiedenis bij ons. We verzamelen geen privé-gegevens anders dan het minimum dat nodig is voor ons om uw Nature’s Range account nauwkeurig te beheren.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

We treffen gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. We beperken de toegang tot uw persoonlijk identificeerbare informatie aan medewerkers die deze gegevens nodig hebben om deze gegevens te kunnen verwerken, ontwikkelen of ter verbetering van onze diensten.

Wanneer u uw bankgegevens invult op onze Nature’s Range website om uw bestelling af te ronden dan word u doorgelinked naar een van onze beveiligde betaalgateways die goedgekeurd zijn door onze bank. In dit geval ABN Amro. De beveiligde servers zorgen ervoor dat uw gegevens versleuteld worden alvorens deze worden doorgestuurd naar de betaalgateway.

Wij bewaren geen bankgegevens die u heeft ingevuld op de website aangezien deze informatie direct aan de bank word toegestuurd.

Gegevensbescherming

De gegevensbescherming Act 1998 verlangt van ons dat wij open zijn over ons bedrijf en het gebruik van persoonsgegevens. Het geeft individuen ook het recht om erachter te komen wat voor persoonlijke gegevens er van hun worden bewaard op onze systemen, deze eventueel aan te laten passen of te laten verwijderen als deze onjuist zijn. Nature’s Range is toegewijs aan het handhaven van de acht Data Protection Principles.

De Data Protection Principles

We voldoen volledig aan de Data Protection Principles in relatie tot de persoonlijke gegevens die wij bewaren. In grote lijnen stellen zij dat persoonlijke gegevens moeten:

 1. Op een eerlijke en rechtmatige manier zijn verkregen.
 2. Uitsluitend worden verwerkt voor beperkte doeleinden die worden beschreven in de registervermelding.
 3. Toereikend zijn, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn in verhouding tot het doel waarvoor zij worden aangehouden.
 4. Accuraat zijn en waar nodig bijgewerkt worden.
 5. Niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden bewaard.
 6. Worden verwerkt in overstemming met de rechten van de betrokkenen.
 7. Worden omgeven door een goede beveiliging.
 8. Niet worden overgedragen naar landen buiten de EER zonder adequate bescherming.

Voor meer informatie over de Data Protection Act neemt u contact op met de Informatie Commessioneer.

Het adres van de Informatie Commissineer Kantoor

Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
Cheshire 
SK9 5AF 
England 
Information Line: +44 (1625) 545745
Switchboard: +44 (1625) 545700
Website: www.dataprotection.gov.uk

Veranderingen aan dit beleid

Let op! Dit Privacybeleid verandert van tijd tot tijd. We verwachten niet dat er grote veranderingen zullen plaatsvinden, maar dit is wel mogelijk. We zullen te allen tijde voldoen aan de bescherming van persoonsgegevens wetgevind in het Verenigd Koninkrijk.

Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Privacy Policy worden onder het Engels recht worden beslecht.